naši světci

Svatá Ludmila

patronka české země, babiček, matek, rodiny, křesťanských vychovatelů a učitelů, vína a vinařů

Celý článek ...

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj

patroni Moravy, slovanských národů a spolupatroni Evropy

Celý článek ...

Svatý Václav

hlavní český patron, patron Polského království, Slovinska, sládků, vězňů a ministrantů

Celý článek ...

Svatý Vojtěch

druhý český patron, patron polské církve, arcidiecéze pražské, Uher

Celý článek ...

Svatý Prokop

patron horníků, zemědělců, vinařů

Celý článek ...

Svatý Jan Nepomucký

patron českých zemí, Bavorska, loďařů, vorařů, mlynářů, duchovních, cti a zpovědního tajemství

Celý článek ...

Svatá Zdislava

patronka rodin, českého národa, litoměřické diecéze a kongregace sester dominikánek

Celý článek ...

Svatý Vintíř

patron Šumavy a břevnovského kláštera

Celý článek ...

Svatá Anežka Česká

patronka Čech, Českých Velenic, řádu křižovníků s červenou hvězdou, českého ošetřovatelství, plynárenství a revoluce

Celý článek ...

Blahoslavený Hroznata

patron nespravedlivě stíhaných a vězněných, kláštera Teplá a plzeňské diecéze

Celý článek ...