Projekty

30 let od svatořečení sv. Zdislavy

Spolu s Klášterem dominikánů připravujeme oslavy spojené s výročím svatořečení sv. Zdislavy, které bude v roce 2025. Začínáme ale už dříve, a to slavnostním znovuotevřením opravené baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy ve středu 1. května 2024.

Zobrazit celé ...

1030 let od smrti sv. Vojtěcha

Sv. Vojtěch zemřel dle legend v dubnu roku 997. Byl zabit pruskými pohany poté, co vstoupil do jejich posvátného háje. Pojďme si společně tuto evropskou významnou osobnost připomenout v roce 2027.

Zobrazit celé ...

1100 let od translace sv. Ludmily

V říjnu roku 925 nechal kníže Václav přenést Ludmiliny ostatky z Tetína do právě dokončované baziliky sv. Jiří. Tento pro českou křesťanskou historii významný den bychom rádi s vámi v roce 2025 patřičně oslavili.

Zobrazit celé ...