Čeští světci

Svatá Zdislava

patronka rodin, českého národa, litoměřické diecéze a kongregace sester dominikánek

Svatou Zdislavu označil Mons. prof. Petr Piťha za nejdůležitější světici našich kulturních dějin, neboť na rozdíl od jiných světců nehrála žádnou významnou roli v politických dějinách země, ale stala se svatou skrze svůj příkladný život, tedy lásku k rodině a bližním.

Paní Zdislava je spojena zejména se severočeským Jablonným v Podještědí. Pocházela však z jižní Moravy, kde se někdy mezi lety 1219–1226 narodila brněnskému kastelánovi Přibyslavovi a Sibyle, bývalé dvorní dámě Kunhuty Štaufské. Právě ona velmi ovlivnila Zdislavinu osobnost svou oddaností církvi, charitativní činností a vysokou kulturou, v níž byla Sibyla na císařském sicilském dvoře vychována.

Kolem roku 1240 se provdala do Jablonného v Podještědí za Havla z rodu Markvarticů, pobočníka krále Václava I., s nímž zplodila čtyři potomky – Havla ml., Markétu, Jaroslava a Zdislavu. Byla to žena velmi úctyhodného charakteru a schopností. Starala se o rodinu, v nepřítomnosti manžela o hospodářství, během domácí války se starala o potřebné a uprchlíky a sama pečovala o nemocné ve špitálu. Také na Zdislavin popud její manžel Havel založil někdy po roce 1245 v Jablonném dominikánský klášter, který zde funguje dodnes. Patrně dle svého přání byla roku 1252 pohřbena přímo do klášterního chrámu sv. Vavřince, kde se její hrob nachází dodnes.

Zdislava byla ihned po své smrti uctívána jako svatá, a ačkoliv jsou snahy o její svatořečení známé již od renesance, oficiálního svatořečení se dočkala až 21. května 1995. Již kronika takřečeného Dalimila ze 14. století zmiňuje Zdislavinu moc léčit – že pět lidí vzkřísila, mnoha slepým navrátila zrak, nebo že uzdravila mnoho chromých či malomocných. Uctívalo ji mnoho šlechtických rodů, dokonce vždy byla a je uctívána nejen katolíky, ale i protestanty či nevěřícími. Velmi tak rozvíjí duchovno, pospolitost a lásku nejen v celém regionu. Proto je také považována církví za model ideální ženy, která byla ve všech směrech samostatná, navíc řádnou matkou, plnohodnotnou manželkou a láskyplnou křesťankou charitativně činnou s apoštolským posláním, která není slepá, ale všudypřítomná pro celé své okolí, které miluje. Je tak patronkou rodin, rodinného života, dětí, chudých, nemocných, opuštěných, ale také Řádu bratří kazatelů, litoměřické diecéze, libereckého kraje a českého národa.

S jejím jménem a odkazem je dodnes spojeno mnoho charitativních či zdravotnických institucí po celé České republice. Památkou na ni je dle legendy také Zdislavina světnička na zámku Lemberk či pod ním se nacházející Zdislavina studánka s léčivou vodou. Po svaté Zdislavě nese jméno také planetka číslo 5275 v pásu mezi Marsem a Jupiterem.

Jan Rucz