O nás

Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 s cílem pečovat o odkaz svaté Ludmily a propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice. Po několikaleté práci, která vyvrcholila akcemi k 1100. výročí smrti sv. Ludmily v roce 2021, rozšířil spolek svou činnost do projektu poutní turistiky Putování za kořeny, a to s myšlenkou propagace více či méně významných poutních míst v Čechách a na Moravě. V rámci projektu Naši světci se dále spolek věnuje připomínání odkazu národních světců a historických osobností spojených s počátky českého státu.

Více informací o projektech: 
www.svataludmila.cz
www.putovanizakoreny.cz

tři pilíře naší činnosti

Národní historie

Představujeme osobnosti českých dějin, které jsou pilířem naší národní historie. Pokud jsme spojeni s naší historií, jsme spojeni s našimi kořeny.

propojovat a spojovat

Spolupracujeme s poutními místy a místy, která jsou spojena s českými světci nebo historickými osobnostmi. Chceme dělat věci společně.

osvěta

Chceme osobnostmi historie inspirovat. Věříme, že jejich životní příběhy dokážou lidi posilovat.