Projekty

1100 let od translace sv. Ludmily

V říjnu roku 925 nechal kníže Václav přenést Ludmiliny ostatky z Tetína do právě dokončované baziliky sv. Jiří. Tento pro českou křesťanskou historii významný den bychom rádi s vámi v roce 2025 patřičně oslavili.

Petr Kubín v publikaci Ludmila: Kněžna a světice píše:

V raném středověku se kult svatých ustavoval přenosem těla světce z původního hrobu do oltáře, resp. pod oltář do země. Tyto translace byly pouhými liturgickými akty, jejichž provádění bylo plně v kompetenci místních biskupů. Podle líčení Kristiánovy legendy měla být Ludmila takto prohlášená světicí toliko čtyři roky po smrti. Kníže Václav prý dal vyzvednout její tělo z nedůstojného hrobu na Tetíně ve středu 19. října a následující pátek, tedy 21. října, odvézt do pražského kostela sv. Jiří. To odpovídá v inkriminované době pouze roku 925. Translaci měl Václav provést v součinnosti s diecézním (tj. řezenským) biskupem Tutonem, takže se jednalo o akt svatořečení...

J. Izdný a kol., Ludmila: Kněžna a světice, s. 295.

Spolek Svatá Ludmila k tomuto výročí chystá různé akce a projekty, které budou probíhat v rámci celého roku 2025. Snad největším projektem bude otevření Stezky sv. Ludmily, která propojí místo narození sv. Ludmily s místem její smrti, tj. Mělník a Tetín. Dále se můžete těšit na série přednášek vedených našimi předními historiky a medievisty, divadelní představení inspirované životem sv. Ludmily, historickou rekonstrukci průvodu nesoucího ostatky sv. Ludmily, poutní mše oslavující sv. Ludmilu a mnoho dalšího.

Na projektu spolupracujeme s obcí Tetín, našimi dalšími členy spolku a přáteli a také s Arcibiskupstvím pražským a Středočeským krajem.

Úvodní foto: new.manusriptorium.com