Novinky

Matice sv. Jana Nepomuckého na Tetíně

Při příležitosti květnové Svatojánské pouti zavítalo na Tetín vedení Matice sv. Jana Nepomuckého

Při příležitosti květnové Svatojánské pouti na Tetín 20.5. přivítala významná návštěva, a to vedení Matice sv. Jana Nepomuckého  www.msjn.cz. Je dobře, že projekt Svatá Ludmila pokračuje a že je platformou pro setkávání lidí a spolků, kterým není křesťanská duchovní tradice lhostejná a kteří vidí duchovní potenciál a odkaz ve velkých duchovních osobnostech naší minulosti.

Nyní zpět k vzácné návštěvě z Nepomuku na Tetíně. Jeden z našich významných Janů, Jan z Nepomuku je světcem uctívaným nejen v Evropě ale i po celé Severní i Jižní Americe. Kostelík na Tetíně sice není významným poutním místem, ale je dobře, že delegace na Tetín zavítala a je i dobře, že tetínský kostelík na skále je zasvěcen tomuto světci. Kostel není sv. Janovi zasvěcen od počátků své existence. Jako farní chrám sv. Michaela Archanděla se zmiňuje r. 1357, nicméně existuje jistě ještě déle a legendy praví, že ho nechala vystavět Ludmilina snacha Drahomíra k potlačení rodícího se kultu sv. Ludmily. Za josefínských reforem byl kostel zrušen. Opraven byl v 19. století zásluhou majitele tetínského zámku Vojáčka, který místo opravy zpustlé kaple v zahradě zámku nabídl obnovení tohoto kostela. Byl vysvěcen r. 1836 a od té doby nese jméno sv. Jana Nepomuckého.

V současné době Římskokatolická farnost kostel vzorně zrekonstruovala a poskytuje laskavě i k jiným vhodným kulturním akcím. O kostel se stará Sdružení sv. Ludmily, konkrétně tetínský filmař Zdeněk Zvonek, který každý rok pořádá výstavy a expozice. Letošní je věnovaná právě Janu Nepomuckému a jsou to barokní rytiny ze sbírky Prof. Jana Royta a k vidění je i busta skutečné podoby sv. Jana. Přednášce členů Matice sv. Jana Nepomuckého předcházelo i vystoupení „tetínských flétniček“ pod vedením Iris Ekrtové. Předseda Matice SJN sochař Václav Česák představil činnost spolku a informoval o akcích týkajících se letošního významného výročí 630. let od umučení tohoto mučedníka, světce a patrona. V další části místopředseda Matice SJN Ing. Pavel Jiran hovořil na téma partnerských měst a svatojánských spolků v Evropě, Severní a Jižní Americe. Přednášku ukončil spisovatel Pavel Hoza svou esejí "Tajemství svatého Jana", napsané k poctě světce. Sv. Jan byl připomínán i v Tetínském muzeu. Byla to zkrátka vydařená akce a dík patří především organizátorům.

Ing. Martin Hrdlička, starosta obce Tetín a předseda spolku Svatá Ludmila