Novinky

chystáme s Arcibiskupstvím pražským seminář České nebe

Projekt vytváří systém kreativního učení o osobnostech z naší historie a nabídne semináře pro pedagogy, metodické materiály či programy pro školy.

České nebe – Podpora kreativního učení vzniká v úzké spolupráci Spolku Svatá Ludmila a Arcibiskupství pražského. Obsahem projektu je vytvoření a zprostředkování metod kreativního učení, které lze uplatnit v kostelích a v jiných kulturních památkách, jejichž účel nebo výzdoba souvisí s osobnostmi českých světců. Některé z metod budou zaměřeny i na rozvoj digitální kompetence žáků. Seminář Naši světci – Podpora kreativního učení vzniká za finanční podpory EU a Ministerstva kultury. Více se dozvíte zde.