Pořádané akce

Oslavy svátku sv. Prokopa na Pražském hradě

Kolegiátní kapitula Všech svatých Vás srdečně zve na oslavy svátku sv. Prokopa v kapitulním chrámu Všech svatých na Hradě Pražském.
2.7.2023
Kapitulní chrám Všech svatých, Pražský hrad

Neděle 2. července

15.00 Moleben k sv. Prokopovi

15.30 Archijerejská svatá liturgie

Hlavním celebrantem bude J. Exc. Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha.

Moleben je krátká bohoslužba slova křesťanského východu. Má poetický nádech a koná se obvykle před ikonou Krista, Bohorodičky, daného svátku či světce.

Archijerejská svatá liturgie je typ východní liturgie, které se účastní nejvyšší duchovní, a obřad má i další specifika.

Úterý 4. července

17.30 Slavnostní nešpory

18.00 Pontifikální mše svatá

Hlavním celebrantem bude J. M. Michael Josef Pojezdný, O.Praem, emeritní opat strahovský.

Při bohoslužbách bude možné uctít ostatky sv. Prokopa Divotvůrce.

Více info o akci ZDE.

Stránky pořadatele

DALŠÍ akce

5
10

Jan a Jan v Olomouci

Shromáždit umění, které zobrazuje sv. Jana Nepomuckého a také sv. Jana Sarkandera, nebylo jistě jednoduché, ale Arcidiecézní muzeum v Olomouci tak učinilo. Výstava bude určitě překrásná a je možné ji shlédnout do 24. ledna 2024.

Více informací
28
9

Svatováclavské slavnosti na Budči

Už od roku 2005 se na Budči znovu konají obnovené Svatováclavské slavnosti a bude tomu tak i letos. Ve čtvrtek 28. září bude program kulturní a historický a v sobotu 30. září bude na Budči mše.

Více informací
27
9

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

Poutní místo Stará Boleslav opět připravilo Národní svatováclavskou pouť, která začne ve středu 27. září večer příjezdem relikvie sv. Václava z Pražského hradu.

Více informací
16
9

Oslavy Svaté Ludmily v Lužnici u Třeboně

Muzeum Ludmila, Stanislav Kovář a Miloš Dědič zvou na svatoludmilské oslavy v Lužnici u Třeboně, které budou v sobotu 16. září od 13:30.

Více informací
10
9

Podzim se sv. Vintířem

Svátek sv. Vintíře se slaví 9. října, ale už v září se můžeme zúčastnit jedné akce propojené s jeho životem. Jeho kult se udržuje hlavně v Bavorsku, Durynsku, na Šumavě, v Břevnově a také v Maďarsku.

Více informací
16
9

Svatoludmilská pouť a svatoludmilské mše v bazilice sv. Jiří

V sobotu 16. září od 17:00 bude generální vikář Jan Balík celebrovat slavnost sv. Ludmily a pravidelné mše u hrobu sv. Ludmily tím budou opět zahájeny.

Více informací
2
9

Září a svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Farnost Roztoky pořádá v září tři benefiční koncerty ve prospěch sbírky na restaurování varhan v kostele sv. Klimenta. Vše vyvrcholí svatoludmilskou poutí v sobotu 16. září.

Více informací
16
9

Svatoludmilská pouť v Litoměřicích

Farnost Litoměřice připravila na svátek sv. Ludmily v sobotu 16. září nejen poutní bohoslužbu v kostele sv. Ludmily, ale také koncert duchovní hudby.

Více informací
15
9

Oslavy 130 let baziliky a svatoludmilská pouť na Vinohradech

Farnost u baziliky sv. Ludmily zve všechny na oslavy 130 let baziliky sv. Ludmily, jejichž součástmi budou koncert v pátek 15. září a svatoludmilská mše svatá v sobotu 16. září.

Více informací
13
8

Kněžna sv. Ludmila na Zelené Hoře u Nepomuku

Dne 13. srpna bude zahájena výstava o sv. Ludmile na zámku Zelená Hora u Nepomuku. Akce je součástí projektu Zelená Hora ŽIJE a zámek sám o sobě je zajímavým místem.

Více informací
15
9

Svatoludmilská pouť na Tetíně

Obec Tetín, Sdružení sv. Ludmily a farnost Beroun i tento rok připravili Svatoludmilskou pouť a spolek Svatá Ludmila tam bude taky.

Více informací
3
8

Slavnost sv. Auraciána

Biskupství českobudějovické všechny srdečně zve do katedrály sv. Mikuláše na tradiční Slavnost sv. Auraciána při příležitosti svátku sv. Auraciána, mučedníka a ochránce města České Budějovice a spolupatrona Čech.

Více informací
22
7

Den poutníka

Spolek Svatá Ludmila a další organizují Den poutníka, a to v místě, kde poustevničil sv. Ivan. Přijďte se potkat s opravdovými poutníky a tvůrci poutních stezek a zažít tajemnou atmosféru Svatojánské koleje.

Více informací
1
9

Oslavy 500 let vlašimského kostela sv. Jiljí

Farnost Vlašim připravila na začátek září velice bohatý program k posvícenským oslavám jejich kostela sv. Jiljí.

Více informací
22
7

Skalecká pouť

Město Mníšek pod Brdy a zdejší farnost pořádají tradiční pouť, která nebude jen o světských radostech, ale i o těch duchovních.

Více informací
23
7

Slavnostní pravoslavná liturgie na Výšině sv. Metoděje

V Uherském Hradišti se uskuteční slavnostní pravoslavná liturgie.

Více informací
16
7

Pouť k blahoslavenému Hroznatovi

V neděli 16. července ve 14:00 bude v poutním kostele ve Skokách pouť k blahoslavenému Hroznatovi.

Více informací
15
7

Připomínka 121. výročí narození P. Toufara v číhošťské farnosti

Ve farnosti Číhošť si připomenou 121. výročí narození pátera Toufara.

Více informací
24
6

Slavnostní poutní mše ke sv. Zdislavě

Mši bude celebrovat Mons. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v ČR

Více informací
2
7

Výstava Putování za našimi světci v obci Čeladná

Spolek Svatá Ludmila pořádá při příležitosti výročí 970 let od úmrtí sv. Prokopa a 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého v obci Čeladná slavnostní připomínku obou světců, kteří sehráli důležitou roli v našich dějinách.

Více informací
27
5

Slavnostní pouť ke sv. Zdislavě

Tradiční pouť ke sv. Zdislavě bude i tento rok v Jablonném v Podještědí.

Více informací
1
5

Slavnostní otevření nově opravené baziliky

Květen v Jablonném v Podještědí bude opět zaslíben sv. Zdislavě.

Více informací
2
7

Oslavy svátku sv. Prokopa na Pražském hradě

Kolegiátní kapitula Všech svatých Vás srdečně zve na oslavy svátku sv. Prokopa v kapitulním chrámu Všech svatých na Hradě Pražském.

Více informací
4
7

Dny lidí dobré vůle

Už po čtyřiadvacaté se konají Dny lidí dobré vůle. Od 4. do 5. července Velehrad nabídne nejen Národní pouť, ale také mnoho jiných duchovních a kulturních aktivit.

Více informací
4
7

Svatoprokopská pouť na Sázavě

Farnost sv. Prokopa a další zvou na každoroční Svatoprokopskou pouť. Hlavní poutní mše svatá se odehraje 9. července, ale ostatní dny mají také co nabídnout.

Více informací
24
6

Svatoprokopské hudební léto na Sázavě

Farnost sv. Prokopa zve na sérii koncertů převážně varhanní hudby, které se budou odehrávat na Sázavě.

Více informací
4
7

Varhanní koncert na Sázavě

Spolek Svatá Ludmila a farnost sv. Prokopa Vás zvou na varhanní koncert Daniely Valtové Kosinové, který bude recitací doprovázet herec Jan Kačer.

Více informací
1
7

34. Prokopská pouť

Od soboty 1. července do neděle 2. července se koná tradiční Prokopská pouť v Příbrami.

Více informací
24
6

Svatojánská pouť

Od soboty 24. června do neděle 25. června se bude ve Svatém Jáně pod Skalou konat tradiční pouť. Součástí bude i beseda o svatém Ivanovi a v jednom ze stánků najdete i náš spolek Svatá Ludmila.

Více informací
1
6

Votivní mše v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého

Ve čtvrtek 1. června bude od 17:00 celebrována votivní mše v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého v Nepomuku.

Více informací
8
7

Svatoprokopská pouť v Prášilech

V sobotu 8. července se opět bude konat Svatoprokopská pouť. Kromě mše a dalších akcí se můžete zúčastnit i večerní pouťové zábavy.

Více informací
15
6

Výročí sv. Jana Nepomuckého – koncert Plzeňské filharmonie

Plzeňská filharmonie, Matice Svatého Jana Nepomuckého a Římskokatolická farnost Nepomuk zvou na barokní večer do kostela sv. Jakuba Většího.

Více informací
17
3

Jarní svatojánská pouť v Nepomuku

Jarní svatojánská pouť k výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého. V Nepomuku bude k vidění výstava o českých světcích, o kterých tam pořádají i přednášku.

Více informací
25
3

Zahájení poutní sezony na Sázavě

Farnost sv. Prokopa a město Sázava připomene výročí 970 let od smrti sv. Prokopa. Na programu je mše svatá, přednáška či otevření výstavy Putování za našimi světci.

Více informací
1
1

Výstava Putování za našimi světci

Kde můžete v průběhu roku vidět výstavu Putování za našimi světci? Podívejte se a putujte s našimi světci po celé České republice.

Více informací