Pořádané akce

Podzim se sv. Vintířem

Svátek sv. Vintíře se slaví 9. října, ale už v září se můžeme zúčastnit jedné akce propojené s jeho životem. Jeho kult se udržuje hlavně v Bavorsku, Durynsku, na Šumavě, v Břevnově a také v Maďarsku.
10.9.2023
Bavorsko, Durynsko, Šumava, Břevnov, Bakonybél

Kult sv. Vintíře byl nejsilnější v baroku, ale během času a také vlivem sociálně-politických tlaků zeslábnul. Díky německo-česko-maďarským snahám o propojení národů se ale kult navrací a vznikají tak nová spojení a přátelství inspirovaná životem a působením sv. Vintíře.

Kromě putování po Vintířově stezce se na podzim můžete zúčastnit také těchto akcí spojených se sv. Vintířem:

neděle 10. září 2023

 • 10:00 (DE) - německá bohoslužba a posvícení v bavorském poutním kostelíku "Frauenbrünnl" (bývalá zímní poustevna sv. Vintíře) - mapy.cz
 • 10:30 (DE) - ekumenická německá bohoslužba a den otevřených dveří v durynském klášteře Göllingen (rodiště sv. Vintíře) - mapy.cz

středa 27. září až neděle 3. října 2023

 • ŠUPUT (šumavské putování, DE/CZ) - úsek Vintířovy stezky - sumavskecesty.cz

čtvrtek 5. října 2023

 • 19:00 (CZ) - koncert Hany a Petra Ulrychových ke 30. výročí znovuvysvěcení kostela sv. Mořice nad Annínem (stavbu kostela možná inicioval sv. Vintíř nebo určitě jeho následovníci, jeden ze zvonů se jmenuje sv. Vintíř) - pratelemourence.cz

pátek 6. října až neděle 8. října 2023

 • 28. břevnovské posvícení u břevnovského kláštera v Praze (CZ) - zatím nepropojeno s oslavami sv. Vintíře, ale co není, může být - spolekbrevnovskychzivnostniku.cz

sobota 7. října 2023

 • 14:00 (CZ) - Šumavské štrůdlování v Domě sv. Vintíře na Dobré Vodě - sumavanet.cz
 • 18:00 (CZ) - slavnostní nešpory v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě - farnostsusice.cz

neděle 8. října 2023

 • 8:30 (CZ) - putování od kostela sv. Václava v Sušici ke kostelu sv. Vintíře na Dobré Vodě - farnostsusice.cz
 • 9:00 (CZ) - mše svatá sloužená k výročí posvěcení baziliky sv. Markéty na Břevnově - zatím nepropojeno s oslavami sv. Vintíře, ale co není může být - farnost-brevnov.cz
 • 13:30 (CZ) - česko-německá poutní bohoslužba v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě (oblast, kde sv. Vintíř poustevničil ke konci svého života) - farnostsusice.cz
 • 19:00 (DE) - koncert a prohlídka v durynském klášteře Göllingen (rodiště sv. Vintíře) - kloster-goellingen.de

pondělí 9. října 2023

 • 17:00 (DE) - německá poutní bohoslužba v durynském klášteře Göllingen (rodiště sv. Vintíře), celebrovaná magdeburským biskupem Gerhardem Feigem + prohlídka a posezení - kloster-goellingen.de
 • 17:00 (HU) - maďarská poutní bohoslužba v bakoňském klášteře sv. Mořice (klášteře, který dle některých pramenů založil sv. Vintíř a také zde pobýval) - bakonybel-monostor.hu

úterý 10. října 2023

 • 7:00 a 18:00 (CZ) - české bohoslužby v bazilice sv. Markéty na Břevnově sloužené ku příležitosti svátku sv. Vintíře (místo, kde jsou uloženy ostatky sv. Vintíře) - farnost-brevnov.cz
 • 19:00 (CZ) - koncert Božská hudba v Tereziánském sále v břevnovském klášteře - brevnov.cz

Plakátek k české svatovintířské pouti:

O sv. Vintíři se můžete více dozvědět v knize Petra Kubína - Svatý Vintíř. Poustevník, kolonizátor a diplomat nebo v rozhovoru na cesky.radio.cz.

Svatovintířské akce budeme průběžně aktualizovat.

Stránky pořadatele

DALŠÍ akce

29
5

Holt kardinálu Josefu Beranovi v Plzni

Plzeňská filharmonie v rámci cyklu Historická reflexe připravila na středu 25. května velkolepý koncert věnovaný kardinálu Josefu Beranovi, jednomu z našich novodobých světců.

Více informací
25
5

Slavnostní pouť ke sv. Zdislavě

Květen v Jablonném v Podještědí bude opět zaslíben sv. Zdislavě

Více informací
23
5

Přednáška o Santinim a jeho architektuře v Letech

Barokní architekt Jan Blažej Santini nikdy nepřestane udivovavat svou architekturou. Velké oslavy výročí jeho úmrtí v roce 2023 jsou za námi, ale vždy se najde něco, co o něm nevíme. Přednášku v obci Lety povede Monika Švec Sybolová z Národní galerie.

Více informací
14
5

Navalis - Svatojánské slavnosti v Praze

16. ročník obnovených slavností pod Karlovým mostem v Praze se uskuteční 14. a 15. května 2024.

Více informací
1
5

Slavnostní otevření nově opravené baziliky

Květen v Jablonném v Podještědí bude opět zaslíben sv. Zdislavě.

Více informací
20
4

Vojtěšská pouť ve Vrčni

Pouť ke krásné barokní kapli sv. Vojtěcha obec Vrčeň obnovila minulý rok a letos se na úpatí hory Chlumec poutníci vydají znovu.

Více informací
1
1

Výstava Putování za našimi světci v roce 2024

Kde můžete v průběhu roku vidět výstavu Putování za našimi světci? Podívejte se a putujte s našimi světci po celé České republice. Nově i s panelem o sv. Zdislavě.

Více informací
13
8

Kněžna sv. Ludmila na Zelené Hoře u Nepomuku

Dne 13. srpna 2023 byla zahájena výstava o sv. Ludmile na zámku Zelená Hora u Nepomuku. Akce je součástí projektu Zelená Hora ŽIJE a zámek sám o sobě je zajímavým místem.

Více informací